IDEA

  • myślimy nad projektem
  • ustalamy z klientem
  • analizujemy informacje
  • poszukujemy koncepcji
  • poruwnjemy rozwiązania
  • podsumowujemy wyniki
  • finalizujemy koncept